image
ธุรกิจกับจิตใจ ต้องไปด้วยกัน
ทัศนคติในการทํางาน
สร้างสรรค์ธุรกิจก้าวหน้า ทํางานร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อ และเกื้อหนุนโดยมีความจริงใจต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ความมุ่งมั่น
ในการผสมผสานรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสุขนิยมในวิถีของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่กับรูปแบบธุรกิจอิสระ ที่ใช้บุคลิกและจินตนาการสร้างสรรค์ ธุรกิจในอนาคต จากแนวคิด “มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ” ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดภายใต้ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จึงได้รับการสร้างสรรค์จากส่วนประกอบหลักทางธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ทองคํา (Gold) เงิน (Silver) และอัญมณี (Gemstone) รวมไปถึงสารสกัด จากพืชพันธ์ุที่ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติพิเศษในการสร้างสมดุลของ สุขภาพภายในร่างกาย และการดูแลผิวพรรณภายนอก

บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้ถือกําเนิดขึ้นด้วยเจตจํานงอันแน่วแน่ ในการมุ่งส่งเสริมสมาชิกเครือข่ายผู้ร่วมธุรกิจ ให้ประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่าย SOL เราช่วยกันสร้างเครือข่าย SOL ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เจริญก้าวหน้า และรุ่งเรืองโดยการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานของมิตรภาพมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และความจริงใจ ทั้งต่อลูกค้าผู้บริโภค และมวลสมาชิกผู้เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจโดยมีความโปร่งใส เป็นธรรมเพื่อเป็นโลกแห่งความสําาเร็จที่มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง พันธกิจของเราที่มีร่วมกัน คือ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นเลิศเพื่อผู้คนทั้งหลายทั่วโลก
 
“NOT FOR ME NOT FOR WE BUT FOR THEM” คือ ปณิธานอันแน่วแน่ที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ สามารถขยายโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นผู้สร้างชีวิตที่ดีที่โลกต้องการ ผสมผสานรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัยกับรูปแบบของธุรกิจอิสระ บูรณาการภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษกับการค้นคว้าวิจัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีความสวยงาม มีชีวิตชีวา จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ครอบครัวมีความสุข และที่สําคัญที่สุดคือทรงคุณค่าความดี เป็นที่น่ายกย่องเลื่อมใสในสังคมตลอดไป

SOL คือ หนึ่งในองค์กรที่ให้ความสําาคัญอย่างสูงในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยการยืนหยัด ในแนวทางพัฒนาธุรกิจคู่จิตใจ สานสายใย ผูกพันด้วยความดี ผนึกพลังความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของทุกคนเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีสุดในทุกการมีส่วนร่วมสำหรับผู้คนทั่วโลก
 
SOL คือโลกแห่งความสําเร็จ SOL Success of Life

ทิพย์ โปษยานนท์
President
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้