ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการความผันผวนทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วงทศวรรษ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ในการมุ่งส่งเสริมสมาชิกเครือข่ายผู้ร่วมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่าย SOL ร่วมมือกันสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยความมีนวัตกรรมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต่อผู้ประกอบธุรกิจ มีรายได้มั่นคงเพียงพอต่อความสุขของตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีส่วนแบ่งปันความสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ความสำเร็จบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพ การทำงานร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจ จริงใจ ทั้งต่อลูกค้าผู้บริโภคและมวลสมาชิกผู้เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มอบให้แก่กัน เพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งความสำเร็จ ที่จะได้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดนานเท่านาน

นับจากนั้นเป็นต้นมา จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เริ่มต้นจากผลิตใช้เองภายในบ้าน แต่ผ่านกรรมวิธีที่สุดทันสมัย คือการใช้นาโนเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ 2 ผลิตภัณฑ์สำคัญคือ สเปรย์พลังงานอนุภาคทองคำ เงินและอัญมณี กับครีมมัสเซลกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ได้ทดลองใช้ มียอดจำหน่ายกว่า 100 ล้านบาทเพียงในปีที่เริ่มต้นเท่านั้น และยังได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคผู้รักความสวยงามตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง SOL ได้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นทั้งสุขภาพและความงามมาแล้วรวมกว่า 30 รายการในขณะนี้ และยังจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์ของผู้คนทั้งหลายตลอดไป เบื้องหลังความสำเร็จของ SOL คือการเรียนรู้

SOL ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจาก ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล ผู้เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มงานวิจัยที่ชื่อว่า SCI CENTER ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาการที่ทันสมัยที่สุดและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดของประเทศด้วย โดยมี Bangkok Assay เป็นแก่นแกนในการค้นคว้าวิจัย เป็นสถาบันวิจัยค่าทองคำที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโดยได้รับการยอมรับความสามารถยอดเยี่ยมติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 สถาบันของโลก มีบริษัท AD NANO ที่สืบทอดความสำเร็จจากกลุ่มบริษัท ONANO ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมถึง 11 รายการในปี พ.ศ.2552 เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการผลิตภายใต้นามผลิตภัณฑ์ SOL ยิ่งไปกว่านั้น SCI CENTER ยังได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน BIOTEC จาก NSTDA (สวทช.) สถาบันตรวจวิจัยให้การรับรองเครื่องสำอางนานาชาติ Dermscan Asia แห่งเดียวในภาคพื้นเอเชีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ด้านสมุนไพร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสถาบันในระดับประเทศและในระดับโลกอีกหลายแห่งที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยอดนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมต่อผู้บริโภคและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวเราอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของ SOL ทุกชนิด ทั้งที่ผลิตเองโดย AD NANO และโรงงานมาตรฐานเยี่ยมอีกหลายแห่ง จะต้องผ่านมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตให้ผลิต-จำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกรายการก่อนที่จะทำการจำหน่ายส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยสมาชิกเครือข่าย SOL ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของSOL และยังสามารถสร้างเป็นธุรกิจพิชิตฝันสร้างรายได้เสริมให้เกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องด้วย

SOL นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้คนทั้งหลายในวันนี้

SOL : SUCCESS OF LIFE

มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายสีขาว ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาธุรกิจเครือข่ายSOLให้ก้าวไกลไปในระดับสากล ขยายโอกาสให้สมาชิกทุกคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว มีส่วนร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างธุรกิจให้มั่นคง สร้างสมาชิกให้มั่งคั่งและสร้างความดีให้ยั่งยืนด้วยการค้นคว้าวิจัยทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรับใช้ผู้คนทั้งหลายให้มีความสุข มีสุขภาพดีแข็งแรง มีความผุดผ่องสวยงาม มีความแจ่มใสเบิกบาน มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณค่าน่ายกย่องจากสังคมรอบข้าง สร้างสังคมเครือข่าย SOL ให้เป็นโลกแห่งความสำเร็จที่แท้จริงคือการยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจและจิตใจให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

 1. สร้างสรรค์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจSOL อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและคุณธรรมกับรูปแบบของธุรกิจอิสระโดยใช้ความสามารถผสานจินตนาการสร้างนวัตกรร มทางธุรกิจเครือข่ายเพื่ออนาคตที่งดงามของสมาชิกรุ่นต่อไป
 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนทั้งหลายทั่วโลก
 3. สร้างสรรค์ธุรกิจให้ก้าวหน้า แสวงหาความร่วมมือทุกส่วนเพื่อก่อเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวม ค้วยความตั้งใจ จริงใจ โปร่งใสและเป็นธรรม

ความมุ่งมั่นในการผสมผสานรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสุขนิยมในวิถีของคนรุ่นใหม่ ด้วยคุณธรรมและศีลธรรม กับรูปแบบธุรกิจอิสระที่ใช้บุคลิก และแรงบันดาลใจในจินตนาการ สร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคต แนวคิดอิสระ: LIFE AESTHETIC

สุนทรีย์ของการใช้ชีวิตที่แวดล้อมด้วยความสุข ความสวยงาม และธรรมชาติ SUSTAINABLE INNOVATION

พัฒนา และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ในทุกองค์ประกอบ และปัจจัยในชีวิตและธุรกิจ STRIVING TO EXCELLENT

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความตั้งใจ และแสวงหาความเป็นที่สุดในทุกการมีส่วนร่วม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ กับธุรกิจิสรพไปกับเราครอบครัว SOL Corperation International Co.,Ltd ด้วยกันนะคะ

คุณเพ็ญทิพย์ โปษยานนท์
กรรมการผู้จัดการ
SOL Brand Ambassador
บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SCI-CENTER เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งงานวิจัย ที่ผสานนวัตกรรมสมัยใหม่กับหัวใจแห่งศาสตร์ธรรมชาติทั้งเรื่องของพลังงาน Far-infraredในอัญมณี และนาโนเทคโนโลยี ทองคําและ เเร่เงิน

งานวิจัยของ SCI CENTER
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Life Science Journal

 • Gold Nano-Particles Separation and Storage for Cosmetics, Healthcare and Beauty with Safety Usage
 • Gemstone Property Studies for Minerals Based Cosmetics and Beauty and Application
 • Gold Nanoparticles Treatment Method for Organs and Cells Enhancement : Beauty and Anti-Aging Case

GEMSTONE
เป็นการสั่นสะเทือนผ่านผลึกอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่อง

GOLD
ทองคำบริสุทธิ์ มีพลังบำบัดเป็นคุณลักษณะ
ของทองคำบริสุทธิ์ที่ไม่ทำปฏิกริยากับสารเคมีใดๆ
แม้กระทั่งกรดรุนแรง และความทนทานสูงต่อการ
ตอบสนองกับธาตุอื่นๆ

SILVER
แร่เงินมีคุณประโยชน์ทำลายเชื้อโรค (Killing Power)
ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 ให้เป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 650 ชนิด
ขนาดอนุภาคนาโนของ Silver อยู่ที่ 50-200 mm.

NANO SIZE TECHNOLOGY
ขนาดเล็กระดับ 1-100 นาโนเมตร มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติพิเศษขึ้น

 • ไรฝุ่น 10-3
 • เส้นผม 10-4
 • แบคทีเรีย 10-5
 • เซลล์ 10-6
 • ไวรัส 10-7
 • DNA 10-8
 • โมเลกุล 10-9

อาจารย์ ชิดชม ฮิรางะ
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ชิดชม ฮิรางะ
ตำแหน่ง นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ Thermal Process , Food Processing Improvement , Foods Product development ,Neutraceutical and Functional Foods
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน
 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลโดยสังเขป
 • Best iTAP Partnership Award, September 2007.
 • รางวัลเข็มทองคำ ด้านวิชาชีพดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ
  พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(มขปท.), 2555
Academic Awards
 1. Japan International Cooperation Agency (JICA) Fellowship
  for Training Course in the field of Biotechnology at Institute
  of Physical and Chemical Research, Japan, 1988 – 1989.
 2. CMRC Fellowship for Training in Processing of Chinese and Western Style Meat Products, China, 1994.
 3. Asian Productivity Organization Fellowship for Training Course on
  Food Safety Management for Seafood Processing and Marketing, Republic
  of China, 2008.
ผลงานวิจัยโดยสังเขป
 1. ฮิรางะ เอมอร โสมนะพันธุ์ วีณา จิรัจฉริยากูล เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Improvement of Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) and its Health Related Products to Standard Level) รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 2. ฮิรางะ สิริพร สธนเสาวภาคย์ สุขเกษม สิทธิพจน์ . 2551. การวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย (Development of Food Supplement from Thai Noni Plant) โครงการย่อยที่ 4 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชิดชม ฮิรางะ นันทนา แจ้งสุวรรณ์ เอมอร โสมนะพันธุ์ ปราณี ชวลิตธำรง วีณา จิรัจฉริยากูล มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด. 2549. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Improvement of Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) and its Health Related Products to Standard Level) รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 3. ฮิรางะ สุขเกษม สิทธิพจน์ มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก (Development of Health Related Food Products from Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) Pulp and its Fermented by Products) โครงการย่อยที่ 4 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 4. ฮิรางะ มาลัย บุญรัตนกรกิจ ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ นันทนา แจ้งสุวรรณ์. 2549. ชุดโครงการวิจัย เรื่องการยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Quality Improvement of “Yor-baan” (Morinda citrifolia Linn.) Beverage for Production Technology Transferring and Producers Net Working) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 5. ฮิรางะ มาลัย บุญรัตนกรกิจ มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด และกรุณา วงษ์กระจ่าง. 2549. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน (QualityDevelopment of “Yor-baan” (Morinda citrifolia Linn.) Beverage Products) โครงการย่อยที่ 1 ในชุดโครงการวิจัย เรื่องการยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาทีเชี่ยวชาญ
 • Fermentation Technology
 • Tissue Culture
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทาง
  อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
  เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ผลงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
 • การเพาะเลี้ยงถั่งเช่า
 • สารสำคัญในถั่งเช่า Cordycepin มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร
 • Toxicity
 • ประโยชน์ของถั่งเช่าต่อสุขภาพ
ผลงานวิจัยโดยสังเขป
 1. ทิลารักษ์ และสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ . ผลของโคลซิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทรบูรดำเต็มคอ แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2554
 2. ประเสริฐศิริวัฒน์ และรักชาติ จ้อยร่อย . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2553
 3. ทิลารักษ์ สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม และวรรณา เฉลิมพรพงศ์. 2552. การงอกของสปอร์และผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเจริญของต้นแกมีโทไฟต์และสปอร์โรไฟต์ของเฟิร์นชายผ้าสีดา (Platycerium coronarium) ว.วิจัย มทร. ตะวันออก. 2(2) :43-48. แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2552
 4. ประเสริฐศิริวัฒน์ มาโนชญ์ กูลพฤกษี และรักชาติ จ้อยร่อย 2551 . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าเหลืองจันทรบูร (Dendrobuim friedericksianum Rchb.f) บนวัสดุธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5(1) 54-63 . แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.วีณา  จิรัจฉริยากูล
ชื่อ รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล
วัน เดือน ปีเกิด 19 กรกฎาคม 2494
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัดภาควิชา เภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความถนัดทางวิชาการ วิเคราะห์สาระสำคัญในสมุนไพร อาหารเสริม
ประวัติการศึกษา (เรียงตามวุฒิสูงสุด)

คุณวุฒิ สาขา พ.ศ.ที่ได้รับ สถานที่ศึกษา
Dr. rer. nat. Phytochemistry 2530 มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี
Master of Philosophy Pharmacognosy 2523 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เภสัชศาสตรบัณฑิต 2517 มหาวิทยาลัยมหิดล
EU Postdoctoral Fellowship 2533 มหาวิทยาลัยไฟร์บวก ประเทศเยอรมนี
วุฒิบัตร การพัฒนานักบริหาร 2548 มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ประวัติรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)

ระยะเวลา (พ.ศ) ตำแหน่ง สังกัด
2517 - 2524 อาจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 - 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2535 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532-2535 หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2536-2540 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2545 หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 (มีนาคม-กันยายน) รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2548-2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์


ยศและชื่อ พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ

 2. การทำ CSR บริษัท

 3. การประชาสัมพันธ์องค์กร

 4. การตลาด
ดร. ณัฏฐินี  อนันตโชค
ชื่อ-นามสกุล ดร. ณัฏฐินี อนันตโชค
ตำแหน่ง นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาทีเชี่ยวชาญ
 • เคมีอินทรีย์
 • งานวิจัยทางด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานประจำที่รับผิดชอบ
 1. งานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก
 2. งานวิจัยทางด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 3. งานบริการวิชาการ ให้คำปรึกษาวิชาการ ให้ความรู้ประชาชน
 4. ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วย ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
 5. กรรมการวิชาการสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 6. กรรมการวิชาการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
 1. ณัฏฐินี อนันตโชค. มะนาวไม่รู้โห่. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2554;29(1)
 2. ณัฏฐินี อนันตโชค. ไฟโตนิวเทรียนท์ : คุณประโยชน์จากผักผลไม้. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2554;28(4)
 3. ณัฏฐินี อนันตโชค. การพัฒนาระบบวัฏภาคเคลื่อนที่. หลักการวิเคราะห์พฤกษเคมี ในสมุนไพรด้วยเทคนิคทีแอลซีและทีแอลซีสมรรถนะสูง. 2556; หน้า 53-70.
 4. ณัฏฐินี อนันตโชค. ฟลาโวนอยด์กลุ่ม ไอโซฟลาโวน นีโอฟลาโวน ออโรน และ ชาลโคน. ฟลาโวนอยด์และสมุนไพร. 2556; หน้า 39-54.

โรงงาน AD Nano เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP มาตรฐานสากล ที่นำงานวิจัยจาก SCI-CENTER มาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้ทุกๆท่านได้ใช้ในทุกๆวัน