ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการความผันผวนทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วงทศวรรษ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ในการมุ่งส่งเสริมสมาชิกเครือข่ายผู้ร่วมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ในการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่าย SOL ร่วมมือกันสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยความมีนวัตกรรมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต่อผู้ประกอบธุรกิจ มีรายได้มั่นคงเพียงพอต่อความสุขของตนเองและครอบครัว ตลอดจนมีส่วนแบ่งปันความสุขให้แก่สังคมส่วนรวมได้ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ความสำเร็จบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพ การทำงานร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจ จริงใจ ทั้งต่อลูกค้าผู้บริโภคและมวลสมาชิกผู้เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มอบให้แก่กัน เพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งความสำเร็จ ที่จะได้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดนานเท่านาน

นับจากนั้นเป็นต้นมา จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เริ่มต้นจากผลิตใช้เองภายในบ้าน แต่ผ่านกรรมวิธีที่สุดทันสมัย คือการใช้นาโนเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ 2 ผลิตภัณฑ์สำคัญคือ สเปรย์พลังงานอนุภาคทองคำ เงินและอัญมณี กับครีมมัสเซลกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ได้ทดลองใช้ มียอดจำหน่ายกว่า 100 ล้านบาทเพียงในปีที่เริ่มต้นเท่านั้น และยังได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคผู้รักความสวยงามตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง SOL ได้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นทั้งสุขภาพและความงามมาแล้วรวมกว่า 30 รายการในขณะนี้ และยังจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์ของผู้คนทั้งหลายตลอดไป เบื้องหลังความสำเร็จของ SOL คือการเรียนรู้

SOL ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจาก ดร.พิเชษฐ์ พะลานุกูล ผู้เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มงานวิจัยที่ชื่อว่า SCI CENTER ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาการที่ทันสมัยที่สุดและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดของประเทศด้วย โดยมี Bangkok Assay เป็นแก่นแกนในการค้นคว้าวิจัย เป็นสถาบันวิจัยค่าทองคำที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโดยได้รับการยอมรับความสามารถยอดเยี่ยมติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 สถาบันของโลก มีบริษัท AD NANO ที่สืบทอดความสำเร็จจากกลุ่มบริษัท ONANO ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมถึง 11 รายการในปี พ.ศ.2552 เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการผลิตภายใต้นามผลิตภัณฑ์ SOL ยิ่งไปกว่านั้น SCI CENTER ยังได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน BIOTEC จาก NSTDA (สวทช.) สถาบันตรวจวิจัยให้การรับรองเครื่องสำอางนานาชาติ Dermscan Asia แห่งเดียวในภาคพื้นเอเชีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ด้านสมุนไพร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสถาบันในระดับประเทศและในระดับโลกอีกหลายแห่งที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยอดนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมต่อผู้บริโภคและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวเราอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของ SOL ทุกชนิด ทั้งที่ผลิตเองโดย AD NANO และโรงงานมาตรฐานเยี่ยมอีกหลายแห่ง จะต้องผ่านมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตให้ผลิต-จำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกรายการก่อนที่จะทำการจำหน่ายส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยสมาชิกเครือข่าย SOL ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของSOL และยังสามารถสร้างเป็นธุรกิจพิชิตฝันสร้างรายได้เสริมให้เกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องด้วย

SOL นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้คนทั้งหลายในวันนี้

SOL : SUCCESS OF LIFE

มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายสีขาว ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาธุรกิจเครือข่ายSOLให้ก้าวไกลไปในระดับสากล ขยายโอกาสให้สมาชิกทุกคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว มีส่วนร่วมกันสร้างคนเก่ง คนดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างธุรกิจให้มั่นคง สร้างสมาชิกให้มั่งคั่งและสร้างความดีให้ยั่งยืนด้วยการค้นคว้าวิจัยทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรับใช้ผู้คนทั้งหลายให้มีความสุข มีสุขภาพดีแข็งแรง มีความผุดผ่องสวยงาม มีความแจ่มใสเบิกบาน มีครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณค่าน่ายกย่องจากสังคมรอบข้าง สร้างสังคมเครือข่าย SOL ให้เป็นโลกแห่งความสำเร็จที่แท้จริงคือการยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจและจิตใจให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

 1. สร้างสรรค์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจSOL อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าและคุณธรรมกับรูปแบบของธุรกิจอิสระโดยใช้ความสามารถผสานจินตนาการสร้างนวัตกรร มทางธุรกิจเครือข่ายเพื่ออนาคตที่งดงามของสมาชิกรุ่นต่อไป
 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนทั้งหลายทั่วโลก
 3. สร้างสรรค์ธุรกิจให้ก้าวหน้า แสวงหาความร่วมมือทุกส่วนเพื่อก่อเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวม ค้วยความตั้งใจ จริงใจ โปร่งใสและเป็นธรรม

ความมุ่งมั่นในการผสมผสานรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสุขนิยมในวิถีของคนรุ่นใหม่ ด้วยคุณธรรมและศีลธรรม กับรูปแบบธุรกิจอิสระที่ใช้บุคลิก และแรงบันดาลใจในจินตนาการ สร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคต แนวคิดอิสระ: LIFE AESTHETIC

สุนทรีย์ของการใช้ชีวิตที่แวดล้อมด้วยความสุข ความสวยงาม และธรรมชาติ SUSTAINABLE INNOVATION

พัฒนา และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ในทุกองค์ประกอบ และปัจจัยในชีวิตและธุรกิจ STRIVING TO EXCELLENT

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความตั้งใจ และแสวงหาความเป็นที่สุดในทุกการมีส่วนร่วม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางสู่ความสำเร็จ กับธุรกิจิสรพไปกับเราครอบครัว SOL Corperation International Co.,Ltd ด้วยกันนะคะ

คุณเพ็ญทิพย์ โปษยานนท์
กรรมการผู้จัดการ
SOL Brand Ambassador
บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SCI-Center เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แห่งงานวิจัย ที่ผสานนวัตกรรมสมัยใหม่กับหัวใจแห่งศาสตร์ธรรมชาติทั้งเรื่องของพลังงาน Far-infraredในอัญมณี และนาโนเทคโนโลยี ทองคําและ เเร่เงิน

งานวิจัยของ SCI CENTER
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Life Science Journal

 • Gold Nano-Particles Separation and Storagefor Cosmetics, Healthcare and Beauty with Safety Usage
 • Gemstone Property Studies for Minerals Based Cosmetics and Beauty and Application
 • Gold Nanoparticles Treatment Method for Organs and Cells Enhancement : Beauty and Anti-Aging Case

“น้ำพลังงาน” จากการสังเคราะห์สสารธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยี นำเอาอัญมณีหลากสี ทองคำและแร่เงิน ซึ่งให้พลังงานบริสุทธิ์แก่เซลล์โดยปราศจากการเกิดอนุมูลอิสระ เป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณ และที่สำคัญ อนุภาคขนาดเล็กของทองคำ ทำหน้าที่ในการปกป้องผิวจากมลภาวะทุกชนิด จึงช่วยน้ำพาสารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สามารถเข้าถึงเพื่อแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว 


บริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 มีจุดประสงค์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในวงการอุตสาหกรรมผู้ผลิต และผู้ส่งออกเครื่องประดับอัญมณี โดยให้บริการครบวงจร ตั้งแต่รับวิเคราะห์ตรวจสอบโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน แพลตตินัม พาลาเดียม รับแยกสกัดโลหะมีค่าต่างๆ และสามารถนำวัสดุโลหะกลับมาใช้ใหม่ได้ บนมาตรฐานความซื่อสัตย์ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 32 ปี


อัญมณี  

   อัญมณีถูกนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ตั้งแต่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับผู้รักษาจะเลือกวิธีการรักษาแบบใด แต่โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลกนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะใช้อัญมณีสำหรับการรักษาสุขภาพทางร่างการมากที่สุด แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญ อย่างเช่น “เลย์แมน” ได้ให้คำแนะนำในการทำการรักษาดัวยอัญมณีว่า ถ้าคุณทำการรักษาด้วยตัวคุณเองหรือรักษาเพื่อนของคุณนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือ ต้องค่อยทำอย่างช้าๆ และมีการบันทึกการรักษาแต่ละอย่างเอาไว้ เพื่อที่จะดูว่าใช้ระยะเวลานานเท่าใหร่ในการปล่อยอัญมณีสู่ร่างกายและดูจุดที่ถูกต้องว่าตำแหน่งไหนของร่างกาย เพราะอัญมณีบางชนิดไม่ควรสัมผัสกับร่างกาย แต่ใช้เพียงใกล้ ๆ ระยะประมาณ 1-2 นิ้วขึ้นไปเท่านั้นเอง ซึ่งนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการรักษา ซึ่งอัญมณีบำบัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมีการทำการวิจัยและให้ความเข้าใจในเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับวิธีการรักษาแต่วิธีการใช้อัญมณีบำบัดที่ดีที่สุด คือ จากผลการวิจัยอ้างว่า วิธีที่ดีที่สุดคือ ตามหลักทฤษฎีแล้วอัญมณีจะมีพลังงานในตัวเอง ถ้าเราต้องการให้อัญมณีมีความสามารถแผ่พลังงานมากๆ จะต้องมีการทำให้อัญมณีมีการแตกกระจายมีพื้นที่ผิวมาก ๆ กล่าวคือ โดยการทำให้อัญมณีมีโมเลกุลที่เล็กที่สุด ในโมเลกุลระดับนาโนจึงจะได้พลังงานจากอัญมณีที่มีเข้มข้นที่สุดในการรักษาดังนั้นเราได้ตระหนักถึงทฤษฎีอันทรงประสิทธิภาพมากที่สุดดังกล่าวนี้ เราจึงสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ SOL Cosmetic ที่ได้มาจากการคิดค้นกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านการนำเอาอัญมณีมากกว่า 12 ชนิด เช่น GEMANIUM, TOURMALINE, JADE, ZIOLITE, SEPENTINE, VOLCANO STONE, MOSSANITE, TEKTITE, AMETHYST, LAPIS ,LAZURI, CRYSTAL มาผ่านกระบวนการการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ที่ทำให้อัญมณีมีขนาดอนุภาคที่เล็กที่สุด ซึ่งกระบวนการนี้นี่เอง จึงเรียกว่า นวัตกรรมนาโนผสมผสานอัญมณีบำบัด โดยในผงอัญมณี จะมีคุณสมบัติในการช่วยสะท้อนแสงยูวีจากแสงแดดได้ ลดการอักเสบของผิว และให้ FIR (Far Infrared Ray) กล่าวคือ FIR คือคลื่นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเรียกว่าพลังงานคลื่นความร้อนเข้าไปในร่างกายลึกถึง 1.5 นิ้ว และมีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาร่างกายมนุษย์ได้ เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น เพิ่มออกซิเจน และช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่น และซ่อมแซมเซลล์ของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อ ลดการยืดตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาไขข้อตามร่างกายลดการอักเสบของผิวหนัง เซลล์ และเนื้อเยื่อที่เกิดจากไวรัสและแบคทีเรียดังนั้นจึงสรุปได้ว่านวัตกรรมนาโนผสมผสานกับอัญมณีบำบัด คือ การนำเอาอัญมณีบำบัดมากกว่า 12 ชนิดมาผ่านกระบวนการการผลิต การจัดการ การสังเคราะห์ให้อัญมณีมีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ซึ่งจะส่งผลให้อนุภาคของอัญมณีมี “พลังงานอันมหัศจรรย์” ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังงาน FIR ที่มีคุณสมบัติช่วยปรับการทำงานของผิวได้ล้ำลึกเข้าถึงระดับเซลล์ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเซลล์ผิว โดยกรรมวิธี คือ เราจะนำเอาอัญมณีที่มีอนุภาคเล็กในระดับนาโนมาผสมผสานกับน้ำในอนุภาคนาโนเช่นกัน ซึ่งที่เราเรียกกันว่า น้ำนาโน นี่เอง โดยที่น้ำนาโน จะเป็นตัวนำหลักที่จะนำพาส่วนผสมสำคัญจากพืชพันธ์ธรรมชาตินานาพรรณ และแร่ธาตุต่างๆ สามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วถึงเซลล์ผิวชั้นใน และช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้สุขภาพผิวดูดี แข็งแรงขึ้น และลดปัญหาหาริ้วรอยอันไม่พึงประสงค์


แร่เงิน

แร่เงินบริสุทธิ์สามารถทำลายเชื้อโรค Killing Power รับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 ให้ใช้เป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 650 ชนิด ขนาดอนุภาคนาโนของ Silver อยู่ที่ 50-200 mm. ซึ่งมีพื้นที่ผิวจำเพาะที่เพิ่มผิวสัมผัสจับเชื้อโรคอย่างมหาศาล เป็นปัจจัยสำคัญในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งผลิตเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ของผิว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย และความหย่อนคล้อยของผิวเกร็ดความรู้ : นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อสุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็กระดับนาโน (NANO) ที่สามารถควบคุมได้พลังงาน FIR (Far-Infrared)ปกติร่างกายมนุษย์สามารถผลิตพลังงาน FIR ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหากจำนวนพลังงานที่ผลิตออกมามีปริมาณเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายรู้สึกแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า และสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บปวดได้ หากระดับของ FIR ที่ผลิตจากร่างกายมีน้อยเกินไปเราจะรู้สึกอ่อนแอและเจ็บป่วยง่าย และที่สำคัญจะทำให้สภาวะวัยชราเกิดเร็วขึ้นพลอยธรรมชาติ มีสนามพลังงานเป็นการสั่นสะเทือนผ่านผลึกอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ผลของกระบวนการก่อตัวของพื้นโลก สีของพลอย มีความคงที่ จะเป็นลักษณะแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกและมนุษย์FIR เป็นพลังงานความร้อนที่แผ่ออกเป็นคลื่น ช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันโรค และเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการกำจัดสารพิษออกจากเซลล์ข้อดีของพลังงาน FIR (Far - Infrared) เซลล์มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 70% และน้ำมีคุณสมบัติเป็นสื่อของพลังงาน FIR ดังนั้นเซลล์จึงมีคุณสมบัติเหมือนแบตเตอรี่ หากพลังงานไฟฟ้าบรรจุอยู่เต็ม เซลล์ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลทำให้ร่างกายปราศจากโรคความร้อนจากพลังงาน FIR สามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดได้ ด้วยการทำปฏิกิริยาโดยตรงกับเส้นประสาทส่วนปลาย ของเนื้อเยื่อ และระหว่างจุดเชื่อมต่อเส้นประสาท ที่กระตุ้นการตอบสนองของกระบวนการรักษาของร่างกาย (Healing Power)


ทองคำบริสุทธิ์

Healing Power พลังบำบัดเป็นคุณลักษณะของทองคำบริสุทธิ์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆ แม้กระทั่งกรดรุนแรง และมีความทนทานสูงต่อการตอบสนองกับธาตุอื่นๆ ยกต่อการที่จะรวมตัวกับออกซิเจน จึงไม่เกิดการขึ้นสนิม ทองคำบริสุทธิ์ จึงสามารถปกป้องมลภาวะที่จะมาทำร้ายผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพเกร็ดความรู้ ทองคำกับผิวพรรณประโยชน์จากทองคำบริสุทธิ์กับการดูแลผิวพรรณ

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระ

- เพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

- เร่งระบบการหมุนเวียนโลหิต

- ช่วยลำเลียง และนำส่วนผสมซึมเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์

- ช่วยฆ่าเชื้อ และต้านการอักเสบ- ลดริ้วรอย และรอยเหี่ยวย่น

- ฟื้นฟูความกระชับและยืดหยุ่นของผิว

- เพิ่มพลังให้ระบบเผาผลาญอาหารของผิว

- ช่วยการดูดซึมคอลลาเจน และสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่ผิว

- กำจัดสารพิษที่สะสมในรูขุมขน

- เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวที่เสียหาย

- กำจัดจุดด่างดำที่เกิดจากแสงอาทิตย์ และจากสาเหตุอื่นๆ

- ลดอาการบวมของถุงใต้ตา

- รักษาความชุ่มชื้นของผิว

- ยืดอายุเซลล์คุณลักษณะที่สำคัญของอนุภาคทองคำนาโนกับการดูแลความงามมีพลังของสารต้านทาน       อนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพต่ออนุมูลอิสระ

- เพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

- เร่งระบบการหมุนเวียนเลือด

- ลำเลียงและนำส่วนผสมลึกเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ผิว

- คุณสมบัติของการฆ่าเชื้อและต้านการอักเสบ

- ลดริ้วรอย และรอยเหี่ยวย่น

- ฟื้นฟูความกระชับ และยืดหยุ่นของผิว

- เพิ่มพลังให้ระบบเผาผลาญอาหารของผิว

- ผนวกกำลังการดูดซึมคอลลาเจนกับสารอาหารที่สำคัญเข้าสู่ผิว

- กำจัดสารพิษที่สะสมในรูขุมขน

- เร่งกระบวนการการซ่อมแซมเนื้อเยื่อผิวที่เสียหาย

- กำจัดจุดด่างดำที่เกิดจากแสงอาทิตย์ และจากสาเหตุอื่นๆ

- ลดอาการบวมถุงใต้ตา

- รักษาอาการป่วยด้วยโรคไขข้ออักเสบ

- รักษาความชุ่มชื้นของผิว

- ยืดอายุเซลล์


เทคโนโลยี นาโนไซต์
ขนาดเล็กระดับ 1-100 นาโนเมตร มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติพิเศษขึ้น

 • ไรฝุ่น 10-3
 • เส้นผม 10-4
 • แบคทีเรีย 10-5
 • เซลล์ 10-6
 • ไวรัส 10-7
 • DNA 10-8
 • โมเลกุล 10-9


เซลล์

  ในทางชีววิทยา เซลล์ (Cells) เป็นโครงสร้าง และหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทน ทุกชนืด ในบางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ("Buolding Black of Life") สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์ (Unicellular) แต่สัวต์หลายชนิด เช่นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต หลายเซลล์ (Multicellular) (มนุษย์มีเซลล์ประมาณ 100 ล้านล้าน หริอ 1014 เซลล์)


  ทฤษฎีเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2382 (ค.ศ. 1839) โดย แบเทียส จา คอบ ซโรเดน (Matthias Jakob Schleiden) และทีโอดอร์ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า เซลล์ทั้งหมดมีกำเนิดจาก เซลล์ที่มีมาก่อน (Preexisting Cells) ระะบบการทำงานเพื่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลล์ยังประกอบด้วย ข้อมูลทางพันธุกรรม (Hereditary Information) ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมการทำงานของเซลล์ และการส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นต่อไป


  คำว่าเซลล์ มาจากภาษาละตินที่ว่า Cells ซึ่งมีความหมายว่า ห้องเล็กๆ ผู้ตั้งชื่อนี้คือ โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) เมื่อเขาเปรียบเทียบเซลล์ ของไม้คอร์กเหมือนกันห้องเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระ


พลังงาน FIR (Fer Infrared)

FIR เป็นพลังงานความร้อนที่แผ่ออกเป็นคลื่นช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ที่สำคัญช่วยในการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งหมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันโรคและเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการกำจัดสารพิษออกจากเซลล์


ข้อดีพลังงาน FIR (Far-Infrared) เซลล์มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง 70% และน้ำมีคุณสมบัติเป็นสื่อของพลังงาน FIR ดังนั้นเซลล์จึงคุณสมบัติเหมือนแบตเตอรี่ หากพลังงานไฟฟ้าบรรจุอยู่เต็ม เซลล์ก็จะทำงานได้อย่างมีแระสิทธิภาพเป็นผลทำให้ร่างกายปราศจากโรค


ความร้อนจากพลังงาน FIR สามารถลดความรู้สึกเจ็บปวดได้ด้วยการที่ปฏิกริยาโดยตรงกับเส้นประสาท ส่วนปลายของเนื้อเยื้อ และระหว่างจุดเชื่อมต่อเส้นประสาท ที่กระตุ้นการตอบสนองของกระบวนการของร่างกาย (Healing Power)

อาจารย์ ชิดชม ฮิรางะ

ชื่อนามสกุล  อาจารย์ ชิดชม
ฮิรางะ 
ตำแหน่งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งบริหารรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญThermal Process , Food Processing Improvement , Foods Product development ,Neutraceutical and Functional Foods
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน
 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลโดยสังเขป
 • Best iTAP Partnership Award, September 2007.
 • รางวัลเข็มทองคำ ด้านวิชาชีพดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ
  พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(มขปท.), 2555
Academic Awards
 1. Japan International Cooperation Agency (JICA) Fellowship
  for Training Course in the field of Biotechnology at Institute
  of Physical and Chemical Research, Japan, 1988 – 1989.
 2. CMRC Fellowship for Training in Processing of Chinese and Western Style Meat Products, China, 1994.
 3. Asian Productivity Organization Fellowship for Training Course on
  Food Safety Management for Seafood Processing and Marketing, Republic
  of China, 2008.
ผลงานวิจัยโดยสังเขป
 1. ฮิรางะ เอมอร โสมนะพันธุ์ วีณา จิรัจฉริยากูล เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Improvement of Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) and its Health Related Products to Standard Level) รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 2. ฮิรางะ สิริพร สธนเสาวภาคย์ สุขเกษม สิทธิพจน์ . 2551. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย (Development of Food Supplement from Thai Noni Plant) โครงการย่อยที่ 4 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติชิดชม ฮิรางะ นันทนา แจ้งสุวรรณ์ เอมอร โสมนะพันธุ์ ปราณี ชวลิตธำรง วีณา จิรัจฉริยากูล มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด. 2549. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (Improvement of Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) and its Health Related Products to Standard Level) รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 3. ฮิรางะ สุขเกษม สิทธิพจน์ มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกและเนื้อยอที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากการหมัก (Development of Health Related Food Products from Thai Noni (Morinda citrifolia Linn.) Pulp and its Fermented by Products) โครงการย่อยที่ 4 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 4. ฮิรางะ มาลัย บุญรัตนกรกิจ ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ นันทนา แจ้งสุวรรณ์. 2549. ชุดโครงการวิจัย เรื่องการยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Quality Improvement of “Yor-baan” (Morinda citrifolia Linn.) Beverage for Production Technology Transferring and Producers Net Working) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 5. ฮิรางะ มาลัย บุญรัตนกรกิจ มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด และกรุณา วงษ์กระจ่าง. 2549. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน (QualityDevelopment of “Yor-baan” (Morinda citrifolia Linn.) Beverage Products) โครงการย่อยที่ 1 ในชุดโครงการวิจัย เรื่องการยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์

ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์
ตำแหน่งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาทีเชี่ยวชาญ
 • Fermentation Technology
 • Tissue Culture
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทาง
  อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
  เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ผลงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
 • การเพาะเลี้ยงถั่งเช่า
 • สารสำคัญในถั่งเช่า Cordycepin มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร
 • Toxicity
 • ประโยชน์ของถั่งเช่าต่อสุขภาพ
ผลงานวิจัยโดยสังเขป
 1. ทิลารักษ์ และสาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ . ผลของโคลซิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทรบูรดำเต็มคอ แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2554
 2. ประเสริฐศิริวัฒน์ และรักชาติ จ้อยร่อย . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงอโกลนีมาในสภาพปลอดเชื้อ แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2553
 3. ทิลารักษ์ สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม และวรรณา เฉลิมพรพงศ์. 2552. การงอกของสปอร์และผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเจริญของต้นแกมีโทไฟต์และสปอร์โรไฟต์ของเฟิร์นชายผ้าสีดา (Platycerium coronarium) ว.วิจัย มทร. ตะวันออก.2(2) :43-48. แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน มทร.ตะวันออก ปีงบประมาณ 2552
 4. ประเสริฐศิริวัฒน์ มาโนชญ์ กูลพฤกษี และรักชาติ จ้อยร่อย 2551 . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าเหลืองจันทรบูร (Dendrobuim friedericksianum Rchb.f) บนวัสดุธรรมชาติ. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร5(1) 54-63 . แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร.วีณา  จิรัจฉริยากูล

ชื่อรศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล
วัน เดือน ปีเกิด19 กรกฎาคม 2494
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9
สังกัดภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความถนัดทางวิชาการวิเคราะห์สาระสำคัญในสมุนไพร อาหารเสริม
ประวัติการศึกษา(เรียงตามวุฒิสูงสุด)

คุณวุฒิสาขาพ.ศ.ที่ได้รับสถานที่ศึกษา
Dr. rer. nat.Phytochemistry2530มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี
Master of PhilosophyPharmacognosy2523มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เภสัชศาสตรบัณฑิต2517มหาวิทยาลัยมหิดล
EU Postdoctoral Fellowship2533มหาวิทยาลัยไฟร์บวก ประเทศเยอรมนี
วุฒิบัตรการพัฒนานักบริหาร2548 มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ประวัติรับราชการ(เฉพาะที่สำคัญ)

ระยะเวลา (พ.ศ)ตำแหน่งสังกัด
2517 - 2524อาจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 - 2535ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2535 – ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532-2535หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2536-2540รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-2545หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 (มีนาคม-กันยายน)รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2548-2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบันหัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบันประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบันประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์


ยศและชื่อพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์


หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ

 2. การทำ CSR บริษัท

 3. การประชาสัมพันธ์องค์กร

 4. การตลาด

ดร. ณัฏฐินี  อนันตโชค

ชื่อ-นามสกุลดร. ณัฏฐินี อนันตโชค
ตำแหน่งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาทีเชี่ยวชาญ
 • เคมีอินทรีย์
 • งานวิจัยทางด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทำงาน ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานประจำที่รับผิดชอบ
 1. งานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก
 2. งานวิจัยทางด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 3. งานบริการวิชาการ ให้คำปรึกษาวิชาการ ให้ความรู้ประชาชน
 4. ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วย ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
 5. กรรมการวิชาการสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 6. กรรมการวิชาการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
 1. ณัฏฐินี อนันตโชค. มะนาวไม่รู้โห่. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2554;29(1)
 2. ณัฏฐินี อนันตโชค. ไฟโตนิวเทรียนท์ : คุณประโยชน์จากผักผลไม้. จุลสารข้อมูลสมุนไพร. 2554;28(4)
 3. ณัฏฐินี อนันตโชค. การพัฒนาระบบวัฏภาคเคลื่อนที่. หลักการวิเคราะห์พฤกษเคมี ในสมุนไพรด้วยเทคนิคทีแอลซีและทีแอลซีสมรรถนะสูง. 2556; หน้า 53-70.
 4. ณัฏฐินี อนันตโชค. ฟลาโวนอยด์กลุ่ม ไอโซฟลาโวน นีโอฟลาโวน ออโรน และ ชาลโคน. ฟลาโวนอยด์และสมุนไพร. 2556; หน้า 39-54.

โรงงาน AD Nano เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP มาตรฐานสากล ที่นำงานวิจัยจาก SCI-CENTER มาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ให้ทุกๆท่านได้ใช้ในทุกๆวัน